Sanat

Feng Shui Felsefesi Temel Kavramları

Feng Shui felsefesi rüzgar

Feng Shui, kavramlar üzerinde kurulmuş bir öğretidir. Feng Shui felsefesi Çin kültürüne ait birçok kavramı bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan Chi kelimesi Feng Shui felsefesi’nde her yerde bulunan kozmik enerjiyi ifade etmektedir. Eskiden Çin’de her tepenin arkasında yeşil bir ejderhanın bulunduğu, bu ejderhanın yerleşilecek yere nefesini üfleyerek Chi’yi yarattığı düşünülmüş ve Chi kelimesi Çin kültüründe sembolik olarak “ejderhanın kozmik/evrensel nefesi” anlamında kullanılmıştır.

Feng Shui Felsefesi'nde İyi ve Kötü

Chi’nin rahatça aktığı ortamların sağlık, şans ve mutluluk getirdiği, Sha Chi olarak tabir edilen, batıdan geldiğine inanılan, kötü Chi’nin ise uğursuzluk, şansızlık, mutsuzluk getirdiği kabul edilmektedir.

Yaşanılan ortamların Chi’nin akışına imkân verecek şekilde dizayn edilmesi, iyi Chi’nin neticesinde mutluluğun, huzurun ortaya çıkışına; Chi’nin akışını engelleyecek biçimde düzenlenmiş mekanların, kötü enerjiyi ortaya çıkararak mutsuzluğa, başarısızlığa, hastalıklara neden olduğuna inanılır. Feng Shui felsefesi, kötü Chi’yi defedip, iyi Chi’yi hâkim kılmayı amaçlamaktadır.

Yin ve Yang kavramları da Feng Shui felsefesi’nin temel kavramlarındandır. Yin ve Yang kavramları Taoist felsefede birbirine zıt ancak birbirlerini tamamlayan iki ana unsurdur. Aynı dairenin içinde beyaz ve siyah; siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah şekliyle zıtlıkların uyumunu ifade eder.

Feng Shui felsefesi’nde varlık Yin ve Yang olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Söz gelimi karanlık Yin, aydınlık Yang’dır. Zıt iki varlığı temsil etseler de Yin ve Yang birbirlerini tamamlayan, var olmak için birbirlerine muhtaç olan kavramlardır. Yin ve Yang’ın dengesi evrenin düzenini, iki unsur arasındaki uyumsuzluk ve düzensizliği meydana getirir. Bu iki unsurun uyumuna uygun yaşamak Feng Shui felsefesi’nin temelidir.

Feng Shui Felsefesi ve Beş Element

Çin felsefesinde önemli bir yer tutan “Beş Element (Wutlsing)” de Feng Shui felsefesi açısından önemli bir unsurdur. Toprak, ağaç, ateş, metal ve sudan oluşan beş elemente dair belgelere M.S. 4 yy.’da rastlanmaktadır. Bu beş element Çin felsefesinde insanlar da dahil tüm maddenin temeli sayılmaktadır.

Her bir element Chi’nin farklı bir yorumudur ve Yin-Yang prensibi içerisinde döngü halindedirler. Feng Shui felsefesi açısından, bu döngü yaratıcı ve yıpratıcı olarak iki şekilde gerçekleşebilir. Örneğin ateş ile toprak arasındaki ilişki olumlu iken, ateşin metali eritme özelliği sebebiyle ateş ile metal arasındaki ilişki yıpratıcı etki oluşturmaktadır.

Feng Shui felsefesi’ne göre her pusula yönü bir element ile ilişkilidir. Yine her element, Çin mitolojisinde yer alan bir hayvan ile ilişkilidir. Elementler, yönler ve hayvan sembolleri arasındaki bu ilişki, kişilerin karakterlerini ve yaşantılarını doğrudan etkilemektedir. Feng Shui felsefesi bu ilişkinin doğru bir şekilde kurulmasını temel alır.

Ayrıca Feng Shui sembolizminde dört ana yön, dört kutsal hayvan olan Yeşil Ejderha, Beyaz Kaplan, Kırmızı Ateş Kuşu ve Siyah Kaplumbağa ile özdeşleştirilmiştir. Evlerin bu dört hayvanın enerjisi ile çevrili olduğuna inanılır. Yaşam enerjisinin şans ve mutluluk getirmesi için evler bu dört hayvanın sembolik anlamları düşünülerek yerleştirilmelidir. Hayvanlar arasındaki güç dengesinin bozulması insan yaşamını olumsuz etkiler.

Feng Shui felsefesi’nde önemli bir yer tutan unsurlardan biri de sayılardır. Çin felsefesine göre sayılar eşit yaratılmamıştır. Bazı sayılar uğurlu kabul edilir. Hayatı düzenlemede sayıların bu özelliğinden yararlanılır. Sayılar bazı kelimelerle sesteştirler, sözcüklerin anlamları ile ilişkilendirilirler. Söz gelimi dört sayısı ölüm kelimesi ile sesteş olduğu için uğursuz kabul edilirken, altı sayısı uzun ömürlü bir hayvan olan geyik ile sesteş olduğu için uğurlu sayılır.

Yüzyıllardır kullanılmakta olan Çin takvimi de Feng Shui hesaplamalarında önlemli bir öğedir. Tao’cu rahipler, on iki yıllık dönüşümlü bir takvim geliştirmişler, yılları ve özelliklerini inceledikleri hayvanlarla ilişkilendirmişlerdir. İnsanların fiziksel ve manevi özelliklerinin doğdukları yılla ilişkilendirildiği bu sisteme göre her insan doğduğu yılla ilgili hayvanın özelliğini taşımaktadır ve bu yılla alakalı, elementle alakalı bir karaktere sahiptir.

Feng Shui felsefesi’ne göre bu temel kavramlar yanında Chi’nin akışının olumlu bir şekilde devamını sağlamak için renkler, ses, ışık, mekanik araçların, bitki ve hayvanların evlerde bulundurulması gibi unsurlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Feng Shui Felsefesi Temel Kavramları” hakkında yorumlar

  1. Ebru dedi ki:

    Feng Shui yi araştırırken sitenize rastladım. Açıklamalarınız çok güzel olmuş. Bu yazıların devamı gelirse çok güzel olur. Takipte olacağım. İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.